تمدید یک ماه برای ثبت اظهارنامه مالیاتی

[ad_1]

محمد نهاوندیان با اشاره به وضعیت تاج قرمز در اکثر شهرها و استان ها و گسترش موج پنجم تاج در کشور ، افزود: 116 و 126 برای ماه آینده تمدید شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط کرونر کشور ، شرکت ها و م institutionsسسات باید تا پایان تیرماه تکمیل شوند. بازپرداخت مالیات تسلیم شدند؛ آنها کند و متناوب هستند و کارکنان آنها در حرکت محدود هستند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: ستاد مبارزه با فساد در سال 2010 مهلت ثبت اظهارنامه مالیاتی را به دو ماه تمدید کرد. تمدید یک ماهه امسال. تایید شده.

نهاوندیان گفت: با تمدید یک ماهه اظهارنامه مالیاتی ، مهلت رسیدگی به سالهای گذشته متناسب با آنچه که امیدواریم در این یک ماه درهای شرکت ها را برای بستن حساب آنها باز کنیم ، یک ماه تمدید می شود. “

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.