سارق ماشین قفل شده است – کلیک کنید – اخبار کودکان – اخبار


سارق ماشین احمقانه رفتار می کرد. ابتدا قفل ماشینی را گرفت و نشست. سپس یک اشتباه بزرگ مرتکب شد: در ماشین را پشت سر خود بست. و یک کلاک ، آن روشن بود. و او دیگر هرگز بیرون نیامد ، و نه موفق شد خودش را کنار بزند.

پاداش: گرم

و از آنجا که او به طور طبیعی می خواست شب ماشین را بدزدد تا توجه کسی را به خود جلب نکند ، حتی سردتر از روز بود. اندکی قبل از پنج صبح ، افراد دیگر سارق اتومبیل را دیدند که قادر به بیرون آمدن نبود و با پلیس تماس گرفتند. سپس پلیس درب اتومبیل را دوباره باز کرد ، اما البته متوجه نفوذ این مرد به داخل ماشین شد. به عنوان پاداش حماقت ، او را به مکانی گرم – سلول زندان منتقل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *